Bồn Nước Inox Đứng

Địa chỉ: 36A/59, Khu Phố 8, P. Hố Nai, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

Bồn Nước Inox Đứng
BỒN 300 LÍT ĐỨNG

BỒN 300 LÍT ĐỨNG

1.690.000đ 1.691.000đ

BỒN 500 LÍT ĐỨNG

BỒN 500 LÍT ĐỨNG

1.960.000đ 2.063.000đ

BỒN 700 LÍT ĐỨNG

BỒN 700 LÍT ĐỨNG

2.325.000đ 2.446.000đ

BỒN 1000 LÍT ĐỨNG

BỒN 1000 LÍT ĐỨNG

2.975.000đ 3.133.000đ

BỒN 1500 LÍT ĐỨNG

BỒN 1500 LÍT ĐỨNG

4.285.000đ 4.509.000đ

BỒN 2000 LÍT ĐỨNG

BỒN 2000 LÍT ĐỨNG

5.643.000đ 5.940.000đ

BỒN 2500 LÍT ĐỨNG

BỒN 2500 LÍT ĐỨNG

7.165.000đ 7.544.000đ

BỒN 3000 LÍT ĐỨNG

BỒN 3000 LÍT ĐỨNG

8.120.000đ 8.547.000đ

BỒN 3500 LÍT ĐỨNG

BỒN 3500 LÍT ĐỨNG

9.420.000đ 9.914.000đ

BỒN 4000 LÍT ĐỨNG

BỒN 4000 LÍT ĐỨNG

10.485.000đ 11.036.000đ

BỒN 5000 LÍT ĐỨNG

BỒN 5000 LÍT ĐỨNG

12.625.000đ 13.290.000đ

BỒN 1000L ĐỨNG CHÂN CAO 1M30

BỒN 1000L ĐỨNG CHÂN CAO 1M30

4.200.000đ 4.900.000đ

0
Zalo
Hotline